Akcja 'Pomocy dzieciom z terenów wiejskich w zdobyciu komputerów”


Akcja 'Pomocy dzieciom z terenów wiejskich w zdobyciu komputerów”
Wpisany przez BKJ    czwartek, 09 kwietnia 2020 08:28   


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi akcję zakupu komputerów dla dzieci.  W tym trudnym czasie ogromna grupa nie ma sprzętu i nie może zdalnie odrabiać lekcji.


Z badań Głównego Urzędu Statycznego z 2019 r. wynika, że przynajmniej jeden komputer w domu miało ponad 83% gospodarstw domowych, jednak w dalszym ciągu pozostaje 17%, które go nie ma.

Problem dotyka wiele rodzin, również tych, gdzie jest więcej niż jeden uczeń. Co więcej nierzadko rodzice również wykonują pracę zdalnie, co stwarza duże problemy w korzystaniu z komputera, jak również obciąża sieć internetową.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prosi o darowizny na zakup komputerów z niezbędnym wyposażeniem dla dzieci najuboższych z terenu powiatu ostrołęckiego.

Prosi o wpłaty na konto nr: BANK Spółdzielczy  65 8930 0004 0000 7142 2000 0010 z dopiskiem: “komputer”.

TPD jest w kontakcie z dyrektorami szkół i GOPS gromadząc informacje o potrzebach, aby dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących dzieci. Apeluje - pomóżmy dzieciom wyrównać zdalne szanse edukacyjne. Zakupmy komputery dla potrzebujących uczniów. Dziękujemy za każdą najdrobniejszą wpłatę. Razem możemy więcej.
 

 

facebook fan page