Fundusze dla organizacji społecznych czekają


Fundusze dla organizacji społecznych czekają
Wpisany przez BKJ    wtorek, 07 kwietnia 2020 11:45   Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja 'Stocznia” do 15 kwietnia przyjmują wnioski w konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Termin został przedłużony w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. O dofinansowanie mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych wynosi 30 milionów euro.


Dofinansowanie będzie przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Dotacje zaczynają się od 5 tys. euro, a wraz z dodatkowymi środkami na współpracę zagraniczną i rozwój organizacji można uzyskać nawet ponad 80 tys. euro.

Dofinansowane zostaną działania edukacyjne, w tym edukacja obywatelska, równościowa i antydyskryminacyjna, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie związane ze zmianami klimatycznymi, przeciwdziałaniem uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy. Wsparcie uzyskają też projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze oraz akcje interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 'Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

facebook fan page