Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP


Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP
Wpisany przez BKJ    wtorek, 07 kwietnia 2020 10:48   Przedsiębiorcy z Mazowsza, u których wystąpił spadek obrotów w związku z pandemią koronawirusa mogą zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pomoc w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ciągu trzech dni od wejścia w życie ustawy do WUP w Warszawie wpłynęło 149 wniosków na około 66,6 mln zł.

 
O ochronę miejsc pracy mogą ubiegać się pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa. Mówi Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowski Województwa MazowieckiegoDzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju do 1533 zł, a jeśli obniżył wymiar czasu pracy – do 2452 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy nie zalegają z należnościami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego (do końca III kw. 2019 r.). Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dopłaty z FGŚP będą zobowiązani do utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania świadczeń oraz równy temu okresowi po zakończeniu wsparcia. Zapis ten dotyczy pracodawców, którzy nie są zagrożeni niewypłacalnością.

 

 

facebook fan page