Organizacja pracy izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych – polecenie Wojewody


Organizacja pracy izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych – polecenie Wojewody
Wpisany przez BKJ    wtorek, 07 kwietnia 2020 09:20   


Obowiązek wydzielenia stref na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz regularne badanie temperatury ciała pracowników szpitali wprowadza polecenie Wojewody Mazowieckiego.  
 

Dotyczy szpitali samorządowych i państwowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Organizacja pracy izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych polega na wydzieleniu dwóch stref dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób mających objawy infekcji. Zmiany mają umożliwić bezpieczną segregację pacjentów i odseparowanie osób chorych na COVID-19.  Ponadto szpitale niezakaźne mają obowiązek wdrożenia algorytmu postępowania (triaż) opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Polecenie wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jego realizacja powinna być związana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych.

 

facebook fan page