Wiadomości Europejskie


Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    wtorek, 07 kwietnia 2020 09:19   Sprzęt medyczny spoza UE bez cła u VAT

Sprzęt medyczny będzie bardziej przystępny finansowo na czas pandemii. KE zatwierdziła wnioski państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego i środków ochrony z państw trzecich. Dotyczy to masek i wyposażenia ochronnego, zestawów do testów, respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego.

Decyzja będzie obowiązywała przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, przedstawiła nagranie wideo z wystąpieniem na temat dzisiejszej decyzji.

20 marca 2020 r. Komisja wezwała wszystkie państwa członkowskie i Zjednoczonego Królestwa do złożenia wniosków dotyczących zniesienia ceł i podatku VAT od przywozu sprzętu ochronnego i innego sprzętu medycznego z państw trzecich. Odpowiedni wniosek złożyły wszystkie państwa członkowskie oraz Zjednoczone Królestwo. Dzisiejsza decyzja staje się skuteczna z mocą wsteczną od 30 stycznia.

Obecne prawodawstwo UE dysponuje wyjątkowymi narzędziami pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, które mogą być wykorzystane do stawienia czoła bezprecedensowemu kryzysowi sanitarnemu spowodowanemu koronawirusem.

 

facebook fan page