Wiadomości Europejskie


Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    czwartek, 13 lutego 2020 10:51   Plan walki z rakiem - konsultacje

Razem możemy dokonać zmian: za sprawą profilaktyki, badań naukowych i nowej strategii w zakresie danych, a także dzięki równości w leczeniu – powiedziała przewodniczącą KE Ursula von der Leyen z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Ruszają ogólnounijne konsultacje publiczne na temat europejskiego planu walki z tą chorobą. Co roku w Unii Europejskiej raka diagnozuje się u 3,5 mln osób.

To poważny problem zdrowotny, który w pewnym momencie życia dotknie bezpośrednio 40 proc. obywateli Unii Europejskiej. Ma to istotny wpływ na europejskie systemy opieki zdrowotnej i gospodarki. Aż 40 proc. przypadków zachorowań na raka jest możliwych do uniknięcia dzięki profilaktyce, co oznacza ogromne możliwości działania w celu zmniejszenia liczby przypadków zachorowań na raka w UE. Jak ogłosiła przewodnicząca von der Leyen w swoich wytycznych politycznych, zgodnie z pismem określającym zadania komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides, Komisja przedstawi europejski plan walki z rakiem mający na celu zmniejszenie cierpienia spowodowanego tą chorobą i wsparcie państw członkowskich w zakresie poprawy profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych.

W europejskim planie walki z rakiem, który zostanie przedstawiony przed końcem bieżącego roku, zostaną zaproponowane działania na każdym kluczowym etapie choroby:

- środki zapobiegawcze

- wczesne wykrywanie i diagnoza

- leczenie i opieka

- jakość życia

Podczas dzisiejszego wydarzenia w Parlamencie Europejskim pod hasłem 'Europejski plan walki z rakiem: mierzmy wyżej' Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne. Wydarzenie to, zainaugurowane przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, zgromadziło obywateli, pacjentów chorych na raka i osoby, które wygrały walkę z rakiem. Podzielili się oni swoimi osobistymi doświadczeniami również z szerokim gronem zainteresowanych stron, od liderów politycznych po pracowników służby zdrowia i organizacji pozarządowych.

Celem konsultacji publicznych jest umożliwienie obywatelom UE i zainteresowanym stronom wyrażania opinii na temat najlepszych sposobów zajęcia się tą kwestią w UE. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w europejskim planie walki z rakiem oraz pomogą określić obszary i zakres przyszłych działań. Konsultacje potrwają dwanaście tygodni. Oprócz konsultacji publicznych Komisja rozpoczyna dziś również konsultacje w sprawie harmonogramu planu, które potrwają cztery tygodnie.

Do lipca poszczególne elementy planu będą omawiane z państwami członkowskimi, prowadzone będą również ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Europejski plan walki z rakiem zostanie przedstawiony przed końcem bieżącego roku.

 

facebook fan page