Wiadomości Europejskie


Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    piątek, 13 grudnia 2019 13:57   


Ekosystem baterii

KE zatwierdziła wsparcie publiczne w wysokości 3,2 mld euro udzielone przez 7 państw członkowskich projektowi w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczących baterii oraz magazynowania energii elektrycznej. W realizację projektu zaangażowana jest m.in. Polska.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) zgłoszony wspólnie przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję w celu wspierania badań i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym baterii.
Siedem państw członkowskich przeznaczy w najbliższych latach około 3,2 mld euro na finansowanie tego projektu. Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowych 5 mld euro pochodzących z inwestycji prywatnych. Zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na 2031 r. (z uwzględnieniem różnych harmonogramów dla poszczególnych podprojektów).
W projekcie udział weźmie 17 uczestników bezpośrednich, głównie podmiotów branżowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), z których część będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Uczestnicy bezpośredni będą ściśle współpracować ze sobą, a także z ponad 70 partnerami zewnętrznymi, takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz publiczne organizacje badawcze.
Po trwających trzy miesiące intensywnych rozmowach technicznych między Komisją a właściwymi podmiotami, w październiku 2019 r. projekt został oficjalnie zgłoszony Komisji do zatwierdzenia zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Po zgłoszeniu Komisja zakończyła swoją ocenę i niezwłocznie podjęła decyzję o zapewnieniu szybkiej i sprawnej realizacji projektu.

 

facebook fan page