Fundusz Dróg Samorządowych - Ponad 25 mln na realizację zadań drogowych


Fundusz Dróg Samorządowych - Ponad 25 mln na realizację zadań drogowych
Wpisany przez BKJ    piątek, 06 grudnia 2019 11:52   Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał umowy na ponad 25 mln złotych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyremontowanych zostanie prawie 50 km dróg.


Umowy na realizację 32 zadań drogowych z przedstawicielami 3 powiatów, 7 miast i 14 gmin gmin województwa mazowieckiego podpisano w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W ramach realizacji rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, przewidziane jest wsparcie dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontu dróg powiatowych i gminnych.

Miasto Ostrołęka otrzyma dofinansowanie - 3 012 765,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego. Długość modernizowanego odcinka ok. 1,4 km.

Gmina Czerwin otrzyma dofinansowanie w wysokości 297 480,00 zł na remont drogi gminnej 250316W relacji Gostery – Pomian. Długość modernizowanego odcinka ok. 2,33 km.

Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia stabilne wsparcie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Samorządy w ramach programu FDS otrzymują dofinansowanie w wysokości do 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustala wojewoda przy pomocy komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

 

 

facebook fan page