Wiadomości Europejskie


Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    wtorek, 22 października 2019 11:05   Inauguracja Europejskiego Urzędy do spraw Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność - dwa lata od momentu, gdy przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie takiej instytucji w orędziu o stanie Unii z 2017 r. Urząd ułatwi współpracę między państwami UE, usprawni istniejące struktury i zapewni wsparcie operacyjne, co ma doprowadzić do skuteczniejszego wykonywania przepisów z zakresu prawa pracy i zabezpieczeń społecznych.

Około 17,5 mln obywateli europejskich mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – dwa razy więcej niż dziesięć lat temu. Jednocześnie miliony przedsiębiorstw prowadzą działalność w wymiarze transgranicznym.

Zarząd Europejskiego Urzędu ds. Pracy składa się z przedstawicieli państw członkowskich, Komisji, partnerów społecznych na szczeblu UE, Parlamentu Europejskiego oraz obserwatorów z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i innych agencji UE działających w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych. Po raz pierwszy zarząd spotkał się 17 października, aby przyjąć decyzje niezbędne do uruchomienia działalności Urzędu oraz aby wymienić poglądy na temat wstępnego programu prac.

UE opracowała pokaźny zbiór przepisów regulujących różne aspekty mobilności; zostały one w minionych latach zweryfikowane i udoskonalone przez Komisję pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera. Przede wszystkim UE zweryfikowała przepisy dotyczące delegowania pracowników, którym przyświeca zasada równego wynagrodzenia za taką samą pracę w tym samym miejscu. Obecnie prowadzone są prace nad osiągnięciem ostatecznego porozumienia w sprawie proponowanych zweryfikowanych przepisów koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego. Dążąc do wdrożenia tych przepisów, Komisja zaproponowała utworzenie nowego Urzędu, jako drogi do umocnienia uregulowanej współpracy odpowiednich organów poszczególnych państw członkowskich i wymiany doświadczeń między nimi.

 

facebook fan page