Konkurs twórczości ludowe j'RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”


Konkurs twórczości ludowe j'RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”
Wpisany przez MM    wtorek, 09 lipca 2019 12:20   Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu w ramach ”42 Miodobrania Kurpiowskiego” ogłaszają konkurs twórczości ludowej 'RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ” im. Anny Kordeckiej. Inicjatywa  skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny, a jej celem jest podtrzymywanie  tradycyjnej sztuki ludowej oraz popularyzacja jej form.

Konkurs obejmuje następujące dziedziny: wycinanka, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, ciasto obrzędowe, kierce, kwiaty, garncarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, koronka, 'z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową. W każdej z  kategorii  uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do 31 lipca do godz. 15. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej oraz na wystawie prac w Muzeum 'Zagajnica Kurpiowska” przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu. Szczegóły na stronie internetowej RCKK.

 

facebook fan page