Wiadomości Europejskie

Reklama
Wiadomości Europejskie
Wpisany przez MM    wtorek, 09 lipca 2019 12:17   Optymizm na rynku pracy

Komisja opublikowała swój coroczny przegląd dotyczący zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w wydaniu z 2019 r. W raporcie podkreślono, że walka z globalnym ociepleniem może być siłą napędową wzrostu gospodarczego i przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, odnotowano także rekordowe wskaźniki zatrudnienia.

Ze względu na długofalowe trendy o skali globalnej, takie jak starzenie się społeczeństwa, globalizacja, transformacja technologiczna i zmiany klimatu, w przeglądzie z 2019 r. poświęcono uwagę kwestii zrównoważonego rozwoju. Z przeglądu wynika, że walka z globalnym ociepleniem i utrzymanie wzrostu gospodarczego idą ze sobą w parze. Przedstawiono w nim szereg wariantów strategicznych, dzięki którym możliwe będzie zachowanie konkurencyjności UE, utrzymanie wzrostu gospodarczego i zapewnienie korzyści całej populacji UE i przyszłym pokoleniom, przy jednoczesnym dążeniu do zrealizowania ambitnej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. W przeglądzie z 2019 r. potwierdzono również dalszy rozwój gospodarki UE, która osiągnęła rekordowe wyniki w zakresie wskaźnika zatrudnienia, oraz poprawę sytuacji społecznej.

Przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla doprowadzi do zwiększenia liczby dostępnych miejsc pracy i będzie miało wpływ na strukturę rynku pracy, podział miejsc pracy i potrzebne umiejętności. Przewiduje się, że do 2030 r. przejście przyczyni się do stworzenia dodatkowych 1,2 mln miejsc pracy w UE, co stanowi uzupełnienie 12 mln nowych miejsc pracy, które już zakładano, że powstaną. Takie przejście może też zmniejszyć trwającą polaryzację rynku pracy, która wynika z automatyzacji i cyfryzacji, stwarzając miejsca pracy dla średnio wykwalifikowanych osób o przeciętnym wynagrodzeniu, w szczególności w sektorze budowlanym i wytwórczym.
Niemniej jednak należy zauważyć, że skutki przejścia będą się różnić w zależności od kraju i sektora. Państwa muszą się zatem przygotować na to przejście i upewnić się, że osoby zatrudnione na stanowiskach, a także w sektorach i regionach odznaczających się wysoką emisją dwutlenku węgla nie zostaną pozostawione same sobie. Kluczowe znaczenie ma włączanie od samego początku wymiaru społecznego, na przykład poprzez środki zapewniające wsparcie finansowe podczas procesu przejścia lub łączące wyższe opodatkowanie energii z redystrybucją. Dialog społeczny również może sprawić, że przejście będzie miało charakter sprawiedliwy, angażując w proces pracowników i pracodawców.

 

facebook fan page