ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA