Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    czwartek, 06 grudnia 2018 12:35   Krok w stronę nowej strategi młodzieżowej

Rada UE przyjęła rezolucję dotyczącą nowej strategii młodzieżowej. To istotny krok w stronę uchwalenia ostatecznej wersji dokumentu, który ma wyznaczać priorytety unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019-2027. Sporo miejsca poświęcono w niej informacji młodzieżowej.

Nowa strategia UE ma identyfikować potrzeby i być odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi Europejczykami. Skupia się na trzech celach: angażowaniu, łączeniu i wzmacnianiu młodych ludzi. Przyjęty przez Radę UE dokument ma być również drogowskazem dla państw członkowskich, które powinny realizować swoje polityki młodzieżowe w oparciu o jego wskazania.

Jego główne założenia to:
wzmacnianie potencjału młodych i wspieranie ich indywidualnego rozwoju, dostarczenie im narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie;
zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, uczenie postaw obywatelskich i solidarnościowych;
efektywne wdrażanie polityk młodzieżowych odpowiadających potrzebom młodych Europejczyków;
włączenie w działania młodzieżowe grup najbardziej defaworyzowanych, zapobieganie biedzie, wykluczeniu i dyskryminacji młodych.

Autorzy rezolucji zwracają uwagę, że aby powyższe założenia mogły stać się rzeczywistością, konieczne jest rozwijanie sieci punktów kontaktowych, w których młodzi ludzie mogliby uzyskać informacje o możliwościach rozwoju oraz pomoc w realizowaniu własnych inicjatyw. Punkty informacji młodzieżowej mają wspierać młodych wchodzących w dorosłość, rozpoczynających karierę na runku pracy oraz poszukujących sposobów na kontynuowanie nauki i rozwijanie swoich umiejętności w ramach edukacji pozaformalnej.

 

facebook fan page