W czwartek Sesja Rady Miasta

Reklama
W czwartek Sesja Rady Miasta
Wpisany przez BKJ    wtorek, 25 września 2018 13:05   Sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 27 września o godz. 10  w ratuszu, w sali konferencyjnej nr 9  przy placu gen. Józefa Bema 1.

Radni zajmą się m.in. rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów,  rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podczas posiedzenia przegłosowane zostaną również projekty dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania terenu, wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2018 rok.

 

facebook fan page