Chcesz zostać żołnierzem - wstąp do służb przygotowawczej

Reklama
Chcesz zostać żołnierzem - wstąp do służb przygotowawczej
Wpisany przez BKJ    środa, 08 sierpnia 2018 12:12   Istnieje możliwość odbycia czteromiesięcznej służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych od dnia 04.09.2018r i 25.09.2018r.


Jak informuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce służba przygotowawcza odbywa się w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych. Po jej odbyciu kandydat może przystąpić do kwalifikacji do służby zawodowej w jednostkach wojskowych lub wstąpić do terytorialnej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną (kat. zdrowia 'A”) i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie minimum gimnazjalne.

W trakcie służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie, uposażenie w wysokości 960zł miesięcznie, po odbyciu służby przygotowawczej dodatkowo odprawę w wysokości 1530 zł.
 
Wszystkich chętnych do odbycia służby przygotowawczej komendant zaprasza do WKU w Ostrołęce do 30.08.2018r (ze względu na konieczność odbycia badań w pracowni psychologicznej).

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać pod nr telefonu 261-384-434 lub 261-384-433 lub na stronie internetowej  www.ostroleka.wku.wp.mil.pl.
 

 

facebook fan page