Wiadomości Europejskie

Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    czwartek, 21 czerwca 2018 10:55   Oblicza bezrobocia w Polsce

Mimo rekordowo niskiej stopy bezrobocia w Polsce, inne wskaźniki zatrudnienia nie są tak optymistyczne – mówiono podczas dyskusji poświęconej aktywizacji zawodowej Polaków w świetle najnowszych badań naukowych. Seminarium 'Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia' zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Instytut Badań Strukturalnych.

Seminarium zakończył panel dyskusyjny na temat sposobów kształtowania aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. Zwrócono uwagę na prace nad ustawą pomagającą kobietom w powrocie do pracy po urlopie wychowawczym i macierzyńskim. W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zanotowano trudności w wydawaniu obecnych funduszy unijnych związaną z barierami administracyjnymi oraz ich brak na szkolenie bezrobotnych. Podkreślono, że konsekwencje psychologiczne braku zatrudnienia są znaczące szczególnie wśród kobiet i osób starszych w większych miastach. Potrzebna jest aktywna rola samorządów w zachęcaniu bezrobotnych do podejmowania pracy w kraju granicą oraz wsparcie wewnętrznej mobilności.Spójna pomoc dla Łodzi i Poznania


Prawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Wielkopolski rozbuduje linie tramwajowe oraz zwiększy tabor. Z kolei w Łodzi pieniądze z Funduszu Spójności posłużą m.in. do renowacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, z czego skorzysta ponad 14 tys. mieszkańców.
Kolejne 55 mln euro z Funduszy Spójności przeznaczono na modernizację sieci wody pitnej i kanalizacji ściekowej w Poznaniu. Projekt obejmuje renowację oczyszczalni ścieków i kilku kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz budowę 126 km nowych sieci kanalizacyjnych, które umożliwią przyłączenie do sieci ponad 14 tys. mieszkańców. Trwa ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo dostaw wody jednej trzeciej z ponad półmilionowej ludności Poznania.
 

 

facebook fan page