Wiadomości Europejskie
Wpisany przez BKJ    środa, 13 czerwca 2018 11:10   
Forum innowacyjnego transportu

Czy proponowany przez KE Pakiet Czystego Transportu skutecznie pobudzi rynek bezemisyjnych aut? To jedno z wiodących zagadnień omawianych podczas IV FORUM INNOWACYJNEGO TRANSPORTU, które 11 czerwca odbyło się w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, przy wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

-------------------------

Granice UE z finansowym wsparciem

Blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na migrację i zarządzanie granicami proponuje KE w przyszłym długoterminowym budżecie 2021–2027. Finansowanie ma wzrosnąć z 13 mld w poprzednim okresie do 34,9 mld euro.

Wniosek Komisji jest odpowiedzą na większe wyzwania związane z migracją, mobilnością i bezpieczeństwem. Nowy budżet przewiduje bardziej elastyczne instrumenty finansowania, aby móc zaradzić nieprzewidzianym zjawiskom migracyjnym i lepiej chronić granice. Utworzony zostanie nowy, odrębny fundusz zintegrowanego zarządzania granicami, a Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostanie powiększona o stałą służbę złożoną z około 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej. Nowy fundusz zarządzania granicami zapewni też wsparcie na zakup sprzętu, dzięki czemu pomoże państwom członkowskim w prowadzeniu kontroli celnych.Źródło: https://ec.europa.eu

 

facebook fan page