Podsumowano 500 + na Mazowszu i w Ostrołęce
Wpisany przez BKJ    piątek, 20 kwietnia 2018 13:06   Spotkanie, podczas którego podsumowano 2 lata programu Rodzina 500 plus w Ostrołęce i na Mazowszu odbyło się 20 kwietnia w miejskiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Mówi  wicewojewoda Sylwestr Dąbrowski.
 W województwie mazowieckim przyznano wsparcie dla 551 tysięcy dzieci na kwotę 6,38 mld zł. Świadczenia zasiliły budżety domowe 377 tys. rodzin.
 Przez dwa lata realizacji rządowego programu, w Ostrołęce przyznano wsparcie dla 5133 dzieci.
 Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele sześcioosobowej rodziny, która korzysta z wsparcia.
 Program Rodzina 500 + ruszył 1 kwietnia 2016 roku w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych otrzymują rodzice niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) rodzice otrzymują wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

facebook fan page