Reklama
Przyjaciel Natury
Wpisany przez BKJ    poniedziałek, 16 kwietnia 2018 08:57   Projekt: 'Przyjaciel Natury- edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000 poprzez zajęcia, aplikację multimedialną, artykuły prasowe i audycje radiowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Fundacja Drabina Rozwoju - www.drabina.org; Multimedialne Centrum Natura, ul.Natury 7, Ostrołęka, www.mcnatura.pl , tel.: 516 491 060.

 

 

facebook fan page