Reklama
'Program Senior+' – edycja 2018
Wpisany przez BKJ    środa, 06 grudnia 2017 13:53   


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego 'Senior+' na lata 2015-2020 – edycja 2018. Kwotę do 300 tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu 'Senior+' .


Główny cel programu skierowanego do samorządów to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Na realizację programu w 2018 roku zaplanowano 80 mln złotych.

W ramach tego programu o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu 'Senior+' oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu 'Senior+'), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek mogą ubiegać się samorządy. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie 'Senior+'.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

facebook fan page