Reklama
Konferencje regionalne na Mazowszu pt. Od pomysłu do realizacji - wyzwania i sukcesy w ramach RPO WM 2014-2020
Wpisany przez BKJ    wtorek, 19 września 2017 12:54   Już 21 września rozpocznie się cykl konferencji regionalnych pt. 'Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020” w Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płocku.


Organizowany corocznie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych cykl spotkań w pięciu subregionach województwa mazowieckiego: radomskim, ostrołęckim, siedleckim, ciechanowskim i płockim stanowi cenną platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Dodatkowo, jest doskonałą okazją do zaprezentowania obecnych i planowanych konkursów o unijne dofinansowanie, celów oraz planów na kolejne lata.  

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest m.in.: planom i wyzwaniom na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, możliwościom pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast.  

Do udziału w konferencjach organizatorzy zapraszają przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich, samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.


Terminy konferencji:
21 września - Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 'Elektrownia'
22 września - Ostrołęka, UM WM Delegatura w Ostrołęce
27 września - Siedlce, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach
28 września - Ciechanów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
29 września - Płock, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 

facebook fan page