Ostrołęka w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji

Ostrołęka w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji
Wpisany przez BKJ   Do akcji Listy dla Ziemi 2014 przystąpiło prawie 300 gmin. W gronie uczestników znalazła się również Ostrołęka. Przedsięwzięcie to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów dotyczących środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi 2014 jest palenie śmieci w piecach domowych i niska emisja.

Udział w akcji Listy dla Ziemi wiąże się z solidną porcją ekologicznej wiedzy i licznymi atrakcjami. Gminy otrzymają specjalny papier z makulatury do pisania listów oraz materiały edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu placówek oraz urzędów z całej Polski tematy dotyczące problemu palenia śmieci w piecach i niskiej emisji mają możliwość dotarcia do znacznie większej liczby osób.

W akcji pilotażowej wzięło udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży. Kampanię Listy dla Ziemi dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska.