Galerie - Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych: ponad 31,5 mln zł dla subregionu ostrołęckiego