STAROSTWO: FILHARMONIA W PRZASNYSZU…?
Wpisany przez BKJ    czwartek, 10 sierpnia 2017 11:27   Zarząd Powiatu Przasnyskiego zwołał na 11 sierpnia 2017 r. sesję Rady Powiatu, aby zaplanować dodatkowe środki finansowe na zakup instrumentów do Powiatowej Szkoły Muzycznej, która dokonała planowanego naboru na kolejny rok szkolny i otwiera nowe kierunki nauczania już we wrześniu.


Starostwo chce kupić dodatkowe instrumenty za ponad 200 tys. zł m.in.: 3 pianina elektroniczne, organy elektroniczne, 14 skrzypiec, 5 kontrabasów, 3 wiolonczele, i inne.

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski powiedział jednak coś znacznie ważniejszego:
Uchwalając budżet w grudniu 2016 r. na obecny rok Rada Powiatu zaplanowała w nim pieniądze na salę koncertową w Przasnyszu. Zarząd Powiatu złożył do MKiDN wniosek o dotacje, które zmniejszyłyby zaangażowanie środków powiatowych. Wkrótce nastąpi ostateczna decyzja. Niezależnie od niej Powiat zbuduje salę, gdyż obecnie posiada fundusze ze strefy gospodarczej w Chorzelach. Starosta uzasadnia ten plan koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków dla szkoły muzycznej, która rozwija się znakomicie. Mieszkańcom stolicy powiatu należy zapewnić możliwość korzystania z dóbr kultury na miarę ich aspiracji. Przasnysz w najbliższych latach czeka intensywny rozwój i kultura musi za tym rozwojem nadążyć – powiedział Starosta Zenon Szczepankowski.

 

facebook fan page