Konkurs architektoniczny na projekt budynku dla Muzeum Dom Rodziny Pileckich rozstrzygnięty
Wpisany przez BKJ    czwartek, 13 lipca 2017 11:57   Rozstrzygnięto  konkurs architektoniczny na projekt budynku dla Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.  I NAGRODĘ w wysokości 20 000 zł otrzymał zespół BDR Architekci – konsorcjum firm Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj  i Michał Rogowski z Warszawy.


Misją Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii oraz ich zasług dla Polski. Ponadto zadaniem Muzeum będzie prezentacja historii Ostrowi Mazowieckiej i jej regionu oraz integrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych wartości historycznych. Muzeum ma ambicję stać się platformą spotkań i dialogu oraz źródłem  inspiracji edukacyjno-kulturowych jak również przestrzenią autorską dla artystów i  publiczności.                    

Głównym fundatorem Muzeum jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło dotacji w wys. 3,3 mln złotych. Dodatkowe środki pozyskał w konkursie Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, w wysokości 1,168 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Muzeum planowane jest w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, w domu rodzinnym żony Rotmistrza Witolda Pileckiego – Marii z Ostrowskich, która mieszkała w nim wraz z dziećmi w latach 1941-1949.  Wcześniej miasto Ostrów Mazowiecka wykupiło w tym celu z rąk prywatnych działkę, wraz ze znajdującym się na niej oryginalnym budynkiem. Publiczny, otwarty  konkurs architektoniczny  został ogłoszony w kwietniu br.  Jego celem było otrzymanie możliwie najciekawszej koncepcji  Muzeum opartej o przebudowę i modernizację istniejącego budynku oraz  jego  rozbudowę z nową częścią obsługującą.


Wyniki konkursu ogłoszono 7 lipca 2017 r. w pawilonie wystawowym SARP w Warszawie. W skład sądu konkursowego wchodzili: Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków; Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka; Mariusz Ścisło – architekt, Prezes SARP; Maciej Miłobędzki – architekt SARP;  Adam Radomski – architekt, doradca Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej ds. architektury i urbanistyki;  Andrzej Pilecki – syn Rotmistrza; Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu wpłynęło 22 prace.

I  NAGRODĘ w wysokości 20  000 zł  otrzymał zespół  BDR Architekci – konsorcjum firm Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj  i Michał Rogowski z Warszawy.
II NAGRODĘ w wysokości 18  000 zł otrzymało biuro  Nizio Design International Mirosław Nizio z Warszawy.                 III NAGRODĘ wysokości 8  000 otrzymało biuro Foroom sp. z o.o. z Warszawy                                          
WYRÓŻNIENIE  w wysokości 4  000 zł  otrzymała firma  Pniewski Architekci  sp. z o.o. z Gdyni

Z opinii Jury nt. zwycięskiej pracy:     'Praca odznacza się wysokimi umiejętnościami warsztatowymi i kulturą wypowiedzi architektonicznej. Na szczególne uznanie zasługuje wrażliwość i wnikliwość w potraktowaniu zadania konkursowego: stworzenia ram dla opowieści o legendarnej, heroicznej postaci rotmistrza Pileckiego w relacji z atmosferą jego rodziny, miejsca pogodnego, rodzinnego i skromnego. Projekt oszczędnie operuje detalem i doborem materiałów. Skala zaproponowanej dobudowy, nie konkuruje z zachowanym domem rodzinnym żony Rotmistrza – Marii z Ostrowskich, ale nie jest też tylko 'architekturą tła”. Ponadczasowa formuła podpartego na szeroko rozstawionych filarach dachu – portyku o wyważonych proporcjach, integruje przestrzeń muzeum z ogrodem i domem, tworząc miejsca dla aktywności związanych z działalnością statutową i kulturalną muzeum. […] W odróżnieniu od emanującego spokojem i otwartością parteru, podziemia stwarzają potencjał dla przygotowania ekspozycji upamiętniającej trudne i dramatyczne czasy II wojny światowej”.          

Na zaprojektowanej przez Autorów powierzchni  430 m2 znajdzie się, poza wystawą stałą Muzeum, sklep muzealny, czytelnia z mediateką dla dzieci i młodzieży, sala audiowizualna a także szatnia i toalety dla odwiedzających, pomieszczenia socjalne oraz techniczne obsługi budynku. Architekci z biura projektowego BDR Architekci opracowali także koncepcję rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz projekty peronów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Projekt: http://bdr-architekci.pl/projekty/muzeum-dom-rodziny-pileckich/

Wystawa wszystkich prac konkursowych czynna jest w godz. 10-18 w pawilonie SARP (do wtorku) oraz w Centrum Prasowym Foksal w Sali A (środa i czwartek) w Warszawie. We wrześniu br. wystawa pokazana będzie w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. 

facebook fan page