Trwają prace przy rozbudowie ostrołęckiego muzeum
Wpisany przez MM    poniedziałek, 17 lipca 2017 08:48   Prace idą zgodnie z planem – zapewnia Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce. Obecnie rozbierany jest dach i wyburzane ściany działowe w kamienicy, w której już w 2019 roku znajdą się nowe  wystawy stałe.
Rewitalizacja zabytkowej kamienicy, a w szczególności XVI-wiecznych piwnic, umożliwi włączenie do przestrzeni publicznej ogólnie dostępnej, najstarszych zachowanych murów w mieście. Budynek, poddany zabiegom konserwatorskim, odzyska swój zabytkowy charakter  z przełomu XIX/XX wieku a tym samym przyczyni się do podniesienia estetyki w obrębie placu Bema - dawnego rynku staromiejskiego. Zwiększona powierzchnia przeznaczona na działalność edukacyjną umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty muzeum w tym zakresie o nowe formy popularyzacji zbiorów muzealnych, historii miasta i regionu.

Wartość inwestycji została określona na kwotę 7 950 576 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 3 349 731 PLN. Pozostała kwota na realizację zadania, tj. 4 600 845 PLN została zabezpieczona promesą w budżecie Województwa Mazowieckiego jako wkład własny.

 

facebook fan page