Sesja Rady Powiatu
Wpisany przez MM    poniedziałek, 17 lipca 2017 08:36   19 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 'Dom dla Dzieci' w Czarnowcu oraz nadania statutu, zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017-2029, zmian w bieżącym budżecie oraz w sprawie ustalenia 'Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ostrołęckiego.

Ponadto radni rozpatrzą informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016 oraz  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu ostrołęckiego za ubiegły rok.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12.

 

facebook fan page