Konkurs – Zabytek Zadbany
Wpisany przez BKJ    czwartek, 12 stycznia 2017 13:53   Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków 'Zabytek Zadbany”. Jak co roku jego adresatami są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad nimi.

Celem przedsięwzięcia jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków.

W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce 'Zabytek Zadbany”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku.

 

facebook fan page