Rusza projekt dla bezrobotnych
Wpisany przez BKJ    czwartek, 12 stycznia 2017 11:58   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Ostrołęce zamierza podjąć działania dotyczące realizacji wniosku pn.  'RAZEM ŁATWIEJ”. W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja projektu w dwóch edycjach: pierwsza w okresie styczeń – październik 2017r., druga   w okresie listopad 2017r. – wrzesień 2018r. W  każdej z  nich wsparciem zostanie objętych 18 osób.


Głównym celem projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie. Inicjatywa kierowana jest do kobiet i mężczyzn będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie Ostrołęki: z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym, umiarkowanym, lekkim lub równoważnym orzeczeniem, pełnoletnich wychowanków przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającyych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Proponowane wsparcie obejmuje poradnictwo psychologiczne, spotkania z doradcą zawodowym, pracę socjalną, trening kompetencji społecznych, zajęcia rehabilitacyjno – sportowe, kursy zawodowe oraz płatną praktykę zawodową.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul.  Hallera 12.

 

facebook fan page