Konkurs ofert dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej
Wpisany przez BKJ    środa, 11 stycznia 2017 12:16   Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej. Czeka na zgłoszenia do 16 stycznia.


Mówi starosta Stanisław Kubeł.Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać na ten adres pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Więcej informacji na stronie powiatostrolecki.pl.

 

facebook fan page